Otpad / Zaprimljeno / Objavljeno: 07.01.2019.

Povraćotina

Ul. Stari pazar 8, 21000, Split, Hrvatska

Već preko 20 dana povraćotina nije očišćena.

Odgovori

Nema odgovora.