Otpad / Nepročitano / Objavljeno: 12.10.2018.

Odlagalište otpada

Ul. Antuna Branka Šimića 7, 21000, Split, Croatia

U Šimićevoj ulici na ulazu u javnu garažu pored kontejnera se svakodnevno odlažu goleme količine otpada - starog razbijenog namještaja, šuta, polomljene stolarije, ... Sami kontejneri za plastiku i staklo se prerijetko prazne pa se danima može vidjeti hrpa plastičnog i staklenog otpada oko njih, što utječe i na stvaranje odlagališta ostalog otpada pored njih.

Odgovori

Nema odgovora.